Sensorisch & chemisch testen van melk & zuivel

Alpha MOS, dairy analyzerIn de melk- en zuivelindustrie is het essentieel om sensorische gebreken in verschillende stadia van het productieproces en/of distributie op tijd vast te kunnen stellen en om het type afwijking en de oorzaak te achterhalen. Deze informatie is essentieel voor het management om belangrijke beslissingen te kunnen nemen over de afwijkende partij(en).

Alpha MOS beschikt over snelle en flexibele oplossingen die de menselijke smaakbeleving digitaliseert. Deze oplossingen zijn gebaseerd op verschillende technieken; gassensoren en op basis van GC. Hiermee kunnen producten in alle fasen van het productieproces worden beoordeeld.

Krachtige tool voor het nemen van beslissingen!

  • Benchmarking modellen voor het vergelijken van het volledig aromaprofiel (Fingerprint) van verschillende producten
  • Kwalitatieve modellen voor het accepteren of weigeren van monsters gebaseerd op organoleptische specificaties
  • Kwantificatiemodellen voor het vaststellen van de concentratie of een sensorische score
  • Houdbaarheidsmodellen voor het beoordelen van de verandering in sensorische eigenschappen in tijd.
Selecteer meest geschikte instrument voor uw applicatie
Quality Control & Product DevelopmentGas Sensors e-noseGC e-nose
Quality control of raw milk odor (origin, freshness, etc)xx
Quality control of ingredients & additives (flavors, caseinates, yeasts, living organisms)xx
Quality control of finished products (cheese, yoghurts, ice creams, butter, milk powder, cheese powder, flavored milk)xx
Quality control of packagingxx
Correlation with sensory evaluation of milk and dairy productsxx
Investigation of off-odors in milk (p-cresol, etc)x
Process monitoring (Cleaning In Place Efficiency, influence of sterilization process on sensory features)xx
Assessment of dairy products rancidityxx
Competitive benchmarking of several brandsxx
Follow-up of dairy products ageingxx
Monitoring of cheese maturationxx

 

Meer hierover weten?

Bel ons, +31(0) 4678786, stuur ons bericht of chat met ons.

 

 

 

 

 

Nieuwe eisen USP voor Stray Light UV-Vis

USP logo

De United States Pharmacopeia (USP) heeft hoofdstuk <857> UV-Visible Spectroscopy herzien en geactualiseerd en bevat belangrijke wijzigingen met betrekking tot o.a. Stray Light.

In dit hoofdstuk stonden wel de algemene spectroscopische principes, maar  niet de specifieke technieken die in moderne laboratoria worden gehanteerd.

De wijzigingen van het verplichte hoofdstuk, die per 1 mei 2015 van kracht zijn, beschrijven in detail de kwalificatie-eisen waaraan de essentiële analyseparameters van de UV-Visible spectrofotometer moeten voldoen. Deze parameters hebben betrekking op:

  • golflengte nauwkeurigheid
  • fotometrische nauwkeurigheid/lineariteit
  • Stray Light
  • Resolution

Karakteristieken van Stray Light en Resolution (de kleinst detecteerbare verandering in de te meten waarde), zorgen voor harmonisatie met de eisen die in de andere belangrijke farmacopees geformuleerd zijn.

ASTM International Standard E387

Het onderdeel over Stray Light in dit hoofdstuk geeft aan dat de gepubliceerde protocollen van de ASTM International Standard E387 (“Standard Test Method for Estimating Stray Radiant Power Ratio of Dispersie Spectrophotometers by the Opaque Filter Method”) zijn overgenomen. Hierin staat dat gebruik wordt gemaakt van een combinatie kuvetten met een lichtweg van 5mm en 10mm en gevuld zijn met dezelfde “cut-off” oplossing. Dit is een oplossing die alle licht nabij een specifieke analytische golflengte tegenhoudt en alle hogere golflengten doorlaat.

Oplossing

Starna USP 857 stray light kitStarna biedt kits met daarin alle Liquid Reference Materials die nodig zijn om de vereiste kwalificatie op de UV-Visible spectrofotometer te kunnen uitvoeren.

Starna Scientific

Alle nieuwe referenties worden vervaardigd en gekalibreerd door Starna Scientific.

UKAS geaccrediteerd voor ISO Guide 34 (4001), als producent voor referentiemateriaal en ISO 17025 (0659),  als kalibratielaboratorium voor optische referentiemetingen.

 

Nieuwe ftalaatvrije ICP Pump Tubing

SCP Science new format PVC pump tubingFtalaten maken plastics zachter, maar zijn tegelijkertijd ook belastend voor het milieu. SCP Science heeft om vooruit te lopen op wijzigende wetgeving omtrent het gebruik van ftalaten, ftalaatvrij PVC ICP Pump Tubing ontwikkeld.

De nieuwe slang is door het weglaten van de ftalaten iets stugger, maar uitgebreide testen hebben laten zien dat de prestaties en de duurzaamheid gelijk of zelfs beter zijn dan de Tubing die ftalaten bevatten. Dit feit wordt ondersteund door testen die wekenlang gedaan zijn met 5 ICP Spectrometers in de laboratoria van SCP Science, alsook in externe laboratoria.

Gebruikt u koningswater als matrix? Dan is deze ftalaatvrije ICP tubing niet geschikt en kunt u beter de PVC Pump Tubing met weekmakers gebruiken.

bespaar 25%

Bestelnummers:

Phthalate-free PVC Pump Tubing, 2-stop

Phthalate-free PVC Pump Tubing, 3-Stop