SCP Science

Het Canadese SCP Science is al sinds 1980 op de markt voor anorganische analytische chemie. Voor atoomspectrometrie hebben zij gespecialiseerde producten ontwikkeld.  De  organisatie is de laatste jaren sterk gegroeid door uitbreiding van de productiecapaciteit en acquisitie van verschillende bedrijven.

Producten:

Specialiteit:
Monstervoorbewerking voor analyses met AAS en ICP-OES & MS

ISO accreditaties
zij zijn ISO 9001-2008 geregistreerd en ISO 17025 en ISO Guide 34 geaccrediteerd.

Website SCP Science

www.scpscience.com

Corporate video:

This post is also available in: Engels