In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Instrument Solutions Benelux B.V.

Instrument Solutions Benelux B.V. levert diensten en goederen aan laboratoria binnen de Benelux. Om deze producten juist aan te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens zijn op verschillende manieren verkregen en dienen verschillende doeleinden:

  • gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering een overeenkomst, zoals factureringsgegevens, naam contactpersoon et cetera
  • gegevens die noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, denk aan BTW nummer
  • gegevens die wij gebruiken voor het communiceren van nieuws via email mailings. Hiervoor verzamelen wij de voornaam, achternaam, emailadres en het type laboratoriumanalysetechniek(en) die relevant voor deze persoon is/zijn.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Contactgegevens:

Instrument Solutions Benelux B.V.

De Liesbosch 50

3439 LC  Nieuwegein

Nederland

Telefoonnummer +31(0) 088-4678786

Persoonsgegevens

Voor de verwerking van aanvragen, offerten en orders registreren wij gegevens die noodzakelijk zijn om die correct te kunnen verwerken: Voornaam en achternaam van contactpersoon, Bedrijfsnaam, Adresgegevens bedrijf, Emailadres , Telefoonnummer, BWT nummer.

Indien bekend worden deze gegevens aangevuld met de functie van de contactpersoon en het voor Instrument Solutions relevante laboratoriumtechnieken waarmee de contact persoon werkt/gaat werken. Deze gegevens zijn belangrijk in verband met de relevantie van onze berichten.

Persoonsgegevens worden verkregen door deelname aan vakbeurzen, aanvragen via onze website, bezoeken van onze Sales en Service medewerkers. Deze gegevens worden in onze administratie bewaard tot ons bekend is dat personen niet meer bij de organisatie werkzaam zijn.

Geenszins beoordelen wij of verzamelen wij gegevens op basis van persoonskenmerken (gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses) of gegevens van persoonlijke aard (denk aan seksuele oriëntatie, politieke voorkeur of geloofsovertuiging).

Om klanten en potentiële klanten te informeren over nieuwe producten versturen wij periodiek nieuws via emailings. Deze mailing sturen wij alleen naar personen die daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven en beperken dit tot maximaal 12 mailings per jaar.  Als deze personen geen nieuws meer via deze mailings willen ontvangen bieden wij bij iedere mailing duidelijk de mogelijkheid om voor deze service af te melden. Resultaten van mailings, zoals welke links gevolgd zijn worden door ons achteraf geanalyseerd met als doel de interesse in kaart te brengen en om onze berichten te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij vertrekken geen gegevens aan derde partijen tenzij het relevant is in verband met bijvoorbeeld een demonstratie die op uw lab door een van onze leveranciers wordt verzorgd. De gegevens die in dat geval worden verstrekt beperken zich tot de naam van de organisatie, het adres, de naam van de contactpersoon en zijn/haar zakelijke telefoonnummer.

Beveiligen en bewaren

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig bijgesteld worden volgens de nieuwste inzichten.

Persoonsgegevens die wij verzameld hebben in onze administratie bewaard tot ons bekend is dat personen niet meer bij de organisatie werkzaam zijn die bij ons bekend is. Gegevens die betrekking hebben op orders en de verwerking ervan worden volgens de wettelijke termijn bewaard (7 jaar).

Cookie beleid op onze website

Wij gebruiken cookies om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.

Gebruik van cookies

Bij het gebruik van websites van Instrument Solutions verzamelt onze website door middel van het plaatsen van cookies gegevens over uw gebruik van onze website. Door deze inzichten kunnen wij onze website verbeteren en u een betere gebruikservaring bieden.

De opgeslagen cookies worden door Google Analytics na 14 maanden verwijderd. Dit is de kortst mogelijke termijn die bij hen instelbaar is.

 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account hebt kunt u ons vragen om de gegevens die wij bewaren in te zien en te wijzingen. U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen met onze Customer Service op nummer +31 (0) 88 46 78 786 of via het contactformulier op onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat uw van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw  persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018.

Lees meer:

Leveringsvoorwaarden

Cookie beleid

 

This post is also available in: Engels