Replay Live demo’s LabAnalyse 2020

Van 1 tot en 3 december 2020 vond de online versie van LabAnalyse plaats, georganiseerd door het FHI. In totaal vonden er 11 webinars plaats, waarvan Instrument Solutions er 2 voor haar rekening nam.

Het bijzondere van de webinars van Instrument Solutions was dat beide presentaties draaide om een Live demo met respectievelijk de EasyPREP Robotic Sample Handler van SCP Science en de Katanax Elektrische Fusion Fluxer van SPEX. Als u niet in de gelegenheid was om de webinars bij te wonen, heeft u de mogelijkheid om ze hier alsnog te volgen. Zie filmpjes hieronder.

Webinar: ‘De voordelen van boraatfusie voor XRF, ICP en andere analysemethoden’

Om de mogelijkheden van dit toestel te laten zien wordt er een boraat fusie uitgevoerd van een cement monster, waarmee voor 1 positie een glazen Bead wordt gemaakt voor XRF analyse en tegelijkertijd voor een andere positie een vloeistof voor bijvoorbeeld ICP analyse.

 

Webinar: ‘EasyPREP Robotic Sample Handler voor ICP Liquid Handling’

Te zien is:

 • normalisatie met bulk pomp en AccuNORM voor aanvullen laatste mililiter
 • Verdunnen
 • Toevoegen van reagentia in zowel DigiTUBEs als Microwave vessels

Een overzicht links naar alle webinars vindt u hier.

 

 

 

 

 

Scion Instruments borduurt verder op gerenommeerde Chrompack, Varian & Bruker technologie

Regelmatig voeren onze Service & Product Specialisten onderhoud en/of reparaties uit op GC’s  (gas-chromatografen) van Varian, Bruker en soms zelfs nog Chrompack. 

Onze relaties binnen de chromatografie zijn overwegend zeer tevreden met deze merken. Dit is met name te danken aan de robuustheid, gebruikersgemak en detectiegrenzen van de GC’s. Daarbij komt dat veel klanten het softwarepakket Galaxie/Star Workstation erg fijn vinden om mee te werken.

Opvolger

De reden van dit bericht is dat wij redelijk veel Varian en Bruker GC gebruikers tegenkomen die niet weten dat Scion Instruments al bijna zeven jaar voortborduurt op de succesvolle GC platforms. Dit doen zij in een gloednieuwe fabriek in Goes (zie filmpje hieronder). Zij produceren in de fabriek GC’s die wereldwijd gedistribueerd worden.

CompassCDS Workstation

Opvolger van de Galaxie/Star Workstation is het CompassCDS Workstation. Deze software heeft de eigenschappen van de vertrouwde Galaxie/Star software, maar dan uitgebreid met eigentijdse mogelijkheden. Opvolgers van de Varian 3800/3900 GC’s en de Varian/Bruker 430/450 GC’s zijn respectievelijk de Scion-436 en de Scion-456.

Er zijn drivers beschikbaar waarmee u CompassCDS ook kunt uitbreiden voor aansturing van GC’s van andere fabrikanten.

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem contact op met onze Product Manager Laurens Looman via telefoon (+31 88 46 78 786) of via het contactformulier hieronder.

Mail ons

 

PFA C-Flow Nebulizer

Nieuwe PFA C-Flow s-type Nebulizer

Savillex heeft een nieuwe generatie C-Flow s-type serie PFA Nebulizers gelanceerd. Deze zijn speciaal ontworpen voor de ICP-MS analyse van halfgeleiders en soortgelijke veeleisende laag volume ICP-MS analyses. Het s-type combineert op unieke wijze de gevoeligheid en de uitstekende ‘washout’ van een Nebulizer met geïntegreerde aanzuiglijn met de veelzijdigheid en het gemak van een demonteerbare Nebulizer.

Het C-Flow s-type introduceert een nieuw ontwerp van het binnenwerk dat de efficiëntie van de Nebulizer aanzienlijk verbetert en een ongeëvenaarde gevoeligheid biedt.

Vergeleken met alle andere PFA concentrische Nebulizers is de gevoeligheid 10% hoger in normaal plasma en 15% hoger in koel plasma.

Elke s-type PFA C-Flower s-type NebulizersNebulizer is voorzien van een demontabele aanzuiglijn die aan de Nebulizer wordt bevestigd via een ‘zero dead volume’ connector. Als de aanzuiglijn ooit beschadigd raakt kan die simpel vervangen worden; de Nebulizer zelf hoeft dan niet vervangen te worden. Concurrerende demontabele Nebulizers hebben vaak last van een verminderde washout als gevolg van carry-over.  Bij het C-Flow s-type is dat niet het geval en is zelfs net zo goed als Nebulizers met geïntegreerde aanzuiglijn.

Het programma C-Flow s-type Nebulizers omvat de C50’s, C100’s en C250’s; elk met een nominale  opzuigsnelheid van respectievelijk 50, 100 en 250µL/min. Elke versie kan met en zonder probe op de aanzuiglijn worden besteld. Daarbij kan uit een reeks verschillende probes worden gekozen die passen op veelgebruikte merken autosamplers. C-Flow s-type Nebulizers zijn geschikt voor conventionele monsterintroductiesystemen en mogen niet worden gebruikt in desolvators. Het s-type vervangt de vorige generatie C-Flow en wordt de standaard Savillex-Nebulizer.

Genolyte® – nieuwe multifunctionele homogeniser & cellyser

Deze multifunctionele homogeniser & cellyser van SPEX Europe  is ideaal voor het homogeniseren van een klein aantal monsters in vials (6 x 2mL, 4 x 5mL, 2 x 7mL en 1 x 12mL).

De Genolyte maakt een oscillerende beweging met een hoge intensiteit. Deze beweging in combinatie met een snelheid, die instelbaar is tussen de 750 en 4000 RPM, zorgen voor een zeer effectieve homogenisatie. En dat binnen enkele seconden!

Het bijzondere van deze homogeniser is dat die zowel ingezet kan worden voor de monstervoorbereiding van DNA/RNA- en eiwitextracties alsook voor het verpulveren van de hardste steensoorten tot fijn poeder.

Geschikt voor de volgende monstertypen:

dierlijk en plantaardig weefsel, celculturen, bacteriën, gist, ontlasting, aardemateriaal, zaden, dierlijk weefsel, bacteriën, gist, ontlasting en aarde

…en dus ook het verpulveren van de hardste steensoorten, mineralen, cement en keramiek.

Status leveringen en serviceverlening mbt Covid-19

Beste klant,

Door de uitbraak van het coronavirus leven we in een tijd met veel vragen.
Het raakt ons allemaal. Meer dan ooit is het voor uw organisatie belangrijk om binnen de mogelijkheden de continuïteit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, zodat uw bijdrage aan onze economie niet weg valt.
Wij blijven u hierbij graag van dienst, u kunt vertrouwen op het complete team van Instrument Solutions.

Leveringen van apparatuur of verbruiksmateriaal

(update 17-05-2020)

Tot op heden ondervinden wij van onze buitenlandse leveranciers geen vertragingen of dat zendingen tijdelijk worden vastgehouden. Als de situatie verandert zullen wij dat op deze pagina kenbaar maken.

Technische Service

Wij zullen er alles aan doen om u te kunnen blijven bijstaan in het geval van onderhoud en technische storingen. Natuurlijk staat daarbij de veiligheid van u en onze Service & Product Specialisten voorop. Dit betekent dat als het veilig is,  wij bij u op locatie werkzaamheden kunnen verrichten. Als het niet veilig of toegestaan is, kunnen wij u wel op afstand begeleiden om de storingen aan uw lab apparatuur samen op te heffen. Als u een servicevraag hebt, kunt u die via een Service Ticket aan ons kenbaar maken.

Als u een Algemene Service Overeenkomst heeft afgesloten, krijgt u voorrang.

Verkoop

Bezoekafspraken laten wij zo mogelijk op afstand doorgaan. Wij hebben mogelijkheden voor videomeetings, presentaties en productdemonstraties, eenvoudig te geven op uw PC, tablet of smartphone. Op deze manier lopen projecten minimale vertraging op.

Als u behoefte hebt aan een gesprek, laat u dit ons dan weten door ons te bellen op +31 88 467 87 86.

Veel sterkte gewenst in deze roerige tijden!

Met de hartelijke groeten van ons allemaal bij Instrument Solutions

Voldoet uw spectrofotometer aan de nieuwste USP en EP hoofdstukken?

Onlangs zijn nieuwe edities van hoofdstuk <857> van de Algemene Farmacopee van de United States General Pharmacopeia (USP) en European Pharmacopoeia (EP), hoofdstuk 2.2.25 gepubliceerd. Deze geven richtlijnen voor de kwalificatie van instrumenten voor UV en UV-VIS spectrofotometrie. De eerste is verplicht per 1 december 2019 en de tweede op 1 januari 2020. In beide hoofdstukken worden nieuwe benaderingen voor kwalificatie geïntroduceerd en worden verschillende nieuwe referentiematerialen voor kwalificatiemetingen voorgesteld. Hoewel de twee nieuwe normen op verschillende gebieden met elkaar in overeenstemming zijn, zijn er ook enkele belangrijke verschillen.

Wat hebben ze met elkaar gemeen?

Eerdere versies van beide normen bevatten een vrij beperkte reeks testen om de prestaties van een instrument op het gebied van golflengte, absorptie, strooilicht en resolutie (spectrale bandbreedte) te controleren. Op voorwaarde dat een instrument deze testen doorstond, kon worden gesteld dat het ‘farmacopee bestendig’ was. De beperking van deze benadering is dat een kwalificatie die onder bepaalde condities wordt uitgevoerd, onder andere condities  niet geldig zou kunnen zijn. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een kwalificatie die in het zichtbare gebied wordt uitgevoerd met één lichtbron, terwijl de eigenlijke analyse in het UV-gebied met een andere bron moet worden uitgevoerd. Hoewel dezelfde parameters nog steeds moeten worden gekwalificeerd, moet nu worden aangetoond dat het instrument ‘geschikt is voor het doel’, namelijk dat het de eigenschappen heeft om de eigenlijke analyse met de vereiste nauwkeurigheid en precisie uit te voeren. De gebruiker moet dus voor deze vier parameters bepalen over welk bereik het systeem in de eigenlijke analyse zal worden gebruikt en aantonen dat het voldoet aan de eisen voor dat bereik. Een gevolg hiervan is dat de simplistische aanpak die in het verleden vaak werd gevolgd – één kwalificatietest voor elk van de vier parameters – wellicht niet voldoende is. Beide normen bevelen nu rechtstreeks of impliciet aan dat de waarden van de voor de kwalificatie gebruikte referenties de in de voorgestelde analyse te gebruiken waarden “in een hoek” plaatsen, wat kan betekenen dat er meer dan één referentie nodig is. Er is ook een specifieke nieuwe eis in beide normen om de absorptielinariteit te kwalificeren: hiervoor zal vrijwel zeker het gebruik van meer dan één absorptiereferentie nodig zijn. Om aan deze nieuwe eisen te helpen voldoen, worden in beide normen aanvullende referentiematerialen genoemd. Beide normen staan ook toe dat commercieel verkrijgbare gecertificeerde referentiematerialen worden gebruikt (de USP is hier grote voorstander van).

Wat zijn de verschillen?

Het grote verschil tussen de twee nieuwe normen is hun toepassingsgebied. Terwijl USP <857> beperkt is tot UV-zichtbare spectrofotometers zoals beschreven in USP <1857, is de nieuwe EP-norm uitgebreid met HPLC UV-detectoren en PAT (process analytical technology) toepassingen. Dit is een aanzienlijke afwijking; USP <857> sluit HPLC-detectoren specifiek uit van zijn toepassingsgebied, terwijl het in EP 2.2.25 hiervoor verplicht zal zijn.

De volgende opmerkingen hebben betrekking op spectrofotometers: (HPLC wordt apart behandeld)

Een ander belangrijk verschil is de benadering van de te gebruiken testmaterialen voor de kwalificatie. In het USP staat: Waar mogelijk worden bij voorkeur gecertificeerde referentiematerialen (CRM’s) gebruikt in plaats van in het laboratorium bereide oplossingen en er wordt nu een grotere verscheidenheid aan commercieel verkrijgbare CRM’s genoemd om het gemakkelijker te maken om ‘geschiktheid voor het doel’ vast te stellen voor een reeks bedrijfsparameters. Het EP geeft daarentegen details voor de voorbereiding van relatief weinig testoplossingen, waarvan er één (cafeïne) niet commercieel beschikbaar is als CRM. Gelukkig is het echter nog steeds mogelijk om gecertificeerde referentiematerialen te gebruiken, zodat er nog steeds overeenstemming kan worden bereikt zonder dat er oplossingen in het laboratorium moeten worden bereid.

Heb ik nieuw referentiemateriaal nodig?

De meeste laboratoria die in een gereguleerde omgeving werken, hebben al een selectie van referenties voor de kwalificatie van instrumenten. Om te bepalen of er aanvullende referenties nodig zijn om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moeten de golflengte en de absorptiewaarden die in de voorgestelde analyses worden verwacht, worden gecontroleerd om na te gaan of ze in de beschikbare referenties zijn opgenomen. Zo niet, dan zijn aanvullende referenties nodig. Zo is bijvoorbeeld de Holmiumoxideoplossing de meest gebruikte golflengtereferentie, met 14 pieken voor golflengten van 240 nm tot 650 nm. Mits de voor de analyse te gebruiken golflengten binnen deze grenzen liggen, zijn geen extra golflengtereferenties vereist. Voor golflengten onder 240 nm bevelen beide normen nu echter een ceriumoxideoplossing aan die 200 nm tot 270 nm bestrijkt. Voor nog lagere golflengten is een ‘Deep UV‘ CRM beschikbaar bij Starna Scientific, met gecertificeerde golflengte- en absorptiewaarden tot 191 nm. Bij analyse boven 650 nm wordt vaak didymiumoxide gebruikt.

Voor de absorptiekwalificatie betekent de nieuwe lineariteitsspecificatie dat er vrijwel zeker meer dan één referentie nodig zal zijn; de USP heeft als aanbeveling om de lineariteit te controleren op minimaal drie absorptieniveaus in het verwachte bereik.  Kaliumdichromaatoplossing wordt al vele jaren gebruikt en bestrijkt golflengten van 235 tot 350 nm. Voor lagere golflengten wordt nu nicotinezuur aanbevolen, dat 210-270 nm bestrijkt. Beide zijn verkrijgbaar als CRM, in een reeks concentraties met absorptiewaarden tot 3A en kunnen worden gekocht in handige ‘lineariteitssets‘. Voor het zichtbare gebied vermeldt de USP nu metaal-op-kwarts filters; hoewel ze niet compatibel zijn met alle instrumenten, kunnen deze filters worden gebruikt over een breed golflengtebereik (250 tot 850 nm). Voor het zichtbare gebied zijn er bekende neutrale dichtheidsfilters (grijs glas) beschikbaar.

Strooilichtkwalificatie: terwijl EP 2.2.25 voorheen slechts één strooilichtreferentie noemde, kaliumchlorideoplossing, worden in beide normen nu verschillende referenties genoemd die betrekking hebben op golflengten van 190 nm tot 400 nm. Merk op dat USP <857> nu het gebruik van de traditionele “gespecificeerde golflengte” methode toestaat, evenals de “filterverhouding” (ook bekend als  de Mielenz-methode genoemd) die in de uitgave van 2015 wordt genoemd.

Beide normen bevelen de gevestigde tolueen-in-hexaan-oplossing aan voor de kwalificatie van de resolutie (bandbreedte).

Naast de referenties die in de normen worden genoemd, is een breed scala aan CRM’s voor spectrofotometrie beschikbaar van Starna Scientific, zie tabel hieronder:

Golflengtebereik van Certified Reference Materials

HPLC en PAT

De opname van deze toepassingen van UV-zichtbare spectrofotometrie in EP 2.2.25 vereist andere kwalificatieprocedures dan conventionele spectrofotometrie. Alle hierboven besproken referenties zijn beschikbaar als verzegelde oplossingscellen of als vaste filters en houden daarom geen andere manipulatie in dan het inbrengen in de monsterhouder van het instrument. Enkele HPLC-detectoren kunnen een conventionele oplossingscel of filter accepteren, maar voor andere en voor PAT-toepassingen zal het nodig zijn om de testoplossing fysiek in de meetcel over te brengen.  Drie van de hierboven genoemde referenties, namelijk ceriumoxide, holmiumoxide en nicotinezuuroplossingen, zijn voor dit doel beschikbaar als CRM’s in flaconvorm en zijn speciaal voor HPLC ontwikkeld. Een vierde, Starna Green, kan worden gebruikt voor zowel golflengte- als absorptiekwalificatie en is een speciaal geformuleerd verfmengsel dat zeer stabiel is, niet giftig is en voldoet aan REACH.

Conclusies

De nieuwe edities van USP <857> en EP 2.2.25 gaan uit van een meer holistische benadering van de kwalificatie van UV-zichtbare spectrofotometers, die nu moet worden uitgevoerd onder omstandigheden die zo dicht mogelijk bij de voor de analyse te gebruiken omstandigheden liggen.

Hoewel sommige aspecten van de nieuwe regelgeving tegenstrijdig kunnen lijken, zal de oordeelkundige selectie van gecertificeerde referentiematerialen de gebruikers van de instrumenten in staat stellen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Credits voor dit artikel gaan naar Nathan Hulme, Starna Scientific Ltd, die dit artikel geschreven heeft.

Als u vragen hebt over standaarden voor uw spectrofotometer of u wilt een offerte opvragen, bel ons dan op +31 (0) 88 46 78 786 of vul dit formulier in

 

 

 

Stille olievrije luchtcompressor AirComp200

Claind, Italiaanse producent van gasgeneratoren sinds 1979, heeft een nieuwe compacte luchtcompressor gelanceerd. Het heeft het vermogen van een industriële compressor, maar dan geschikt gemaakt voor het laboratorium. De compressor levert 180 Nl/minuut ultradroge olievrije perslucht dat geschikt is voor het voeden van alle stikstofgeneratoren. Ook geschikt voor algemeen gebruik.

Voor het lab is een laag geluidsniveau belangrijk en de AirComp 200 is dan ook stil (minimaal 54 dBA, bij gewoon gebruik 58 dBA). Jarenlang heeft Claind de belangrijkste wensen van laboratoriumgebruikers geïnventariseerd en deze in AirComp200 geïntegreerd. Dit maakt deze AirComp 200 uniek!

Laagste geluidsniveau in de markt

Een aangenaam compacte, esthetische compressor die onder de labtafel geplaatst kan worden. Ideaal voor op het laboratorium.

De AirCop 200 heeft een hoge productiecapaciteit (180 Nl/minuut bij 8,5 bar). Afhankelijk van de gewenste flow wordt de snelheid automatisch geregeld zodat in de meeste situaties maar een klein deel van de capaciteit wordt aangesproken. Het effect hiervan is:

 • een laag elektriciteitsverbruik
 • een lagere motorbelasting waardoor een langere levensduur van de compressor
 • dat die onderhoudsarm is dankzij de variabele snelheid en lage temperatuur die vrij komt

Een ingebouwde membraandroger zorgt voor ultradroge lucht (Outlet Dew Point -60°C).

Ten slotte is de AirComp 200 op afstand aanstuurbaar vanaf de PC of smartphone en kunnen Operating parameters real-time worden gemonitord.

Specificaties
Flow snelheid180Nl/min (210 l/min FAD) @ 7 bar
Toegepaste techiekenOlievrije SCROLL-compressor met universele voeding en elektronische snelheidsregeling
Druk output6 ÷ 9,5 bar
Kenmerken lucht outputDeeltjesgrootte = 0,01mm Vochtigheid= -60°C dauwpunt ATP @ 8,5bar 50Nl/min
Elektrische voeding230 Vac ± 10%, 50/60, Hz 2,5kW
BeschermingIP20
Geluid Minimaal: 54 dBA Medium: 58 dBA
bedrijfstemperatuur5°C – 40°C
omgevingsvochtigheidmaximaal 90% zonder condensatie
max altitudeGetest tot 2000 m van de zeespiegel
afmetingenhoogte: 79,5cm, breedte: 68cm,  diepte: 83cm, gewicht: 148kg
pneumatische aansluitingenGezuiverde lucht: G 1/2″ female

 

 

 

Freezer Mill ideaal voor gewijzigde RoHS-voorschriften

De RoHS-richtlijn is een EU-richtlijn voor het beperken van gevaarlijke stoffen in elektronische producten. RoHS is eenafkorting van het Engelse Restriction of Hazardous Substances. Tot voor kort stonden er in deze richtlijn 6 zware metalen vermeld die beperkt in producten verwerkt mochten worden door producenten van deze apparaten. Aan deze zware metalen zijn nu voor de RoHS3 versie, 4 ftalaten toegevoegd.

Al jaren verwerkt de Freezer/Mill van fabrikant SPEX SamplePrep elektronische & elektrische componenten (voor zware metalen) en plastic kinderspeelgoed & verzorgingsproducten (voor ftalaten) tot een homogeen fijn poeder. Dit fijne poeder zorgt voor een efficiënte extractie van residuen op laag niveau en is dus een ideaal toestel om monsters voor te bereiden voor verdere downstream analyse. De Freezer/Mill speelt dus een belangrijke rol bij het aantonen of de losse componenten en eindproduct conform de RoHS voorschriften worden geproduceerd.

De RoHS van de EU specificeert maximale niveaus voor de volgende 10 beperkte stoffen:
– Cadmium (Cd): < 100 ppm
– Lood (Pb): < 1000 ppm
– Kwik (Hg): < 1000 ppm
– Zeswaardig chroom: (Cr VI) < 1000 ppm
– Polybroombifenylen (PBB): < 1000 ppm
– Polybroomdifenylethers (PBDE): < 1000 ppm
– Bis(2-Ethylhexyl) ftalaat (DEHP): < 1000 ppm
– Benzylbutylftalaat (BBP): < 1000 ppm
– Dibutylftalaat (DBP): < 1000 ppm
– Diisobutylftalaat (DIBP): < 1000 ppm

De eerste zes waren al van toepassing op de oorspronkelijke RoHS, terwijl de laatste vier werden toegevoegd onder RoHS 3, die op 22 juli 2019 in werking is getreden.

Om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen, zullen bedrijven en lokale overheden producten moeten testen om de naleving ervan te garanderen.

Waste from Electrical and Electronic Equipment
Gerelateerd aan RoHS is de WEEE, wat staat voor Waste from Electrical and Electronic Equipment. De AEEA-richtlijn 2002/96/EG schrijft de verwerking, terugwinning en recycling van elektrische en elektronische apparatuur voor (90% komt op stortplaatsen terecht). Alle elektronische producten op de EU-markten moeten voldoen aan de WEEE-norm en voorzien zijn van de “Wheelie Bin”-sticker.

Werking Freezer/Mill:
Het monster wordt in een speciale volledig afsluitbare Grinding Vial gebracht en ondergedompeld in vloeibare stikstof en bereikt op die manier cryogene temperaturen. Het monster wordt vervolgens verpulverd door een impacter (roestvrij stalen staafje) dat magnetisch heen en weer wordt geslagen tegen twee stilstaande eindpluggen van de vial door middel van inductie. Omdat de vial gedurende de gehele maalcyclus is ondergedompeld in vloeibare stikstof en een strakke afgedicht is, houdt die gevaarlijke en vluchtige stoffen en ontstaat er geen kruiscontaminatie van andere monsters.

Voor analyse van de elementen zijn er speciale chroomvrije vial sets beschikbaar. (Uiteraard is hierin ook geen Hg, Cd, of Pb aanwezig)

Nieuw – HydraMist Spray Chamber

Verbeter meetgevoeligheid van elementen zoals Sb, Se, Tl en Hg met factor 10

De HydraMist van Glass Expansion is een gevoelige, eenvoudig te gebruiken verstuifkamer voor de ICP die gelijktijdige werking van zowel conventionele pneumatische verneveling als koude-damp/hydride vorming toelaat. Koude-damp vorming kan de gevoeligheid van ICP voor koude-damp vormende elementen zoals, Sb, Se, Tl en Hg meer dan vertienvoudigen. Het vormen van vluchtige verbindingen met deze elementen resulteert in een verhoogde analytische belasting van het analytische plasma met lagere detectielimieten tot gevolg.

Koude-damp vorming kan de gevoeligheid van ICP voor koude-damp vormende elementen zoals, Sb, Se, Tl en Hg vertienvoudigen.

 

Ontwerp

Het ontwerp van de HydraMist Spray Chamber is gebaseerd op de cyclonische verstuifkamer van Glass Expansion, die een uitstekende gevoeligheid en korte-termijn analytische precisie biedt met een snelle uitspoeling. De HydraMist verstuifkamer is voorzien van een secundaire inlaatpoort die het aerosolvormige monster en het vloeibare reductiemiddel in de spuitkamer mengt voor een snelle omzetting van de As, Sb, Se, Tl en Hg-analyses in vluchtige hydridesoorten. Het unieke afvoerontwerp zorgt voor een snelle, volledige verwijdering van afval uit de sproeikamer, waardoor er geen overtollige waterstofophoping meer is die de terugvloeiing van het monster veroorzaakt en de analytische precisie vermindert.

 

Eigenschappen van de HydraMist verstuifkamer:

 • Dezelfde uitstekende analytische precisie en wassing op korte termijn als andere cyclonische sproeikamers met glasuitbreiding
 • Snelle en volledige dampvorming van vluchtige As, Se, Sb, Tl en Hg soorten voor de beste detectiegrenzen in de hydride-generatiemodus
 • Een uniek afvoerontwerp om waterstofophoping en terugvloeiing van monsters te elimineren, waardoor de precisie op korte termijn wordt aangetast
 • Economisch, vervang enkel uw huidige sproeikamer en houd uw bestaande vernevelaar enkel en houd uw bestaande vernevelaar
 • Verhoogt de productiviteit door het gelijktijdig analyseren van niet-hydridevormende elementen en koudedampelementen, waardoor wordt voorkomen dat het systeem wordt uitgeschakeld om over te schakelen tussen de hydridegenerator en conventionele pneumatische verneveling
 • Eenvoudig in te stellen met een snelle omschakeling en kan in 3 verschillende modi worden bediend

De eenvoudige modus voorziet (figuur 1.) in een gelijktijdige hydride- en pneumatische vernevelingsmodus met 5-voudige verbetering van de detectielimieten van de hydridevormende elementen, met behoud van de analytische prestaties voor niet-hydride-elementen. Met de toevoeging van een extra monsterinput en T-stuk (figuur 2.) biedt de HyrdraMist een gevoelige, gelijktijdige koude-damp en pneumatische vernevelingsmodus met meer dan 10-voudige verbeteringen in de detectielimieten voor de koude-dampelementen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van de niet-hydridevormende elementen. Tot slot kan het gebruikt worden als een conventionele cyclonische spuitkamer met pneumatische verneveling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil meer weten over de HydroMist

 

 

SeaSpray Nebulizer voor ICP

De SeaSpray Nebulizer, ofwel vernevelaar, is de beste keuze wanneer de monsters hoge concentraties opgeloste vaste stoffen bevatten. Zeewater, pekel en platinebaden zijn slechts enkele voorbeelden van SeaSpray-toepassingen. Het wordt echter niet aanbevolen wanneer monsters grote deeltjes of HF bevatten. De SeaSpray vernevelaar produceert de fijnste aërosoldeeltjes, waardoor de gevoeligheid toeneemt.

SeaSpray Nebulizer- hoogwaardige vernevelaar voor ICP-OES en ICP-MS

Voordelen van de SeaSpray vernevelaar:

 • De hoogste gevoeligheid voor elke concentrische vernevelaar op de markt
 • Uitstekende analytische prestaties
 • Uitstekende vernevelingsefficiëntie
 • Perfect voor hoge concentraties opgeloste vaste stoffen
 • Hoge tolerantie voor deeltjes
 • De snelst mogelijke uitspoeling omdat het monsterkanaal uniform is vanaf het ingangspunt tot aan de punt
 • Snelle en eenvoudige aansluiting op een LC, IC of HPLC zonder dood volume indien gecombineerd met de Glass Expansion LC fittingenkit.

Doordat de SeaSpray is voorzien van een nauwkeurig VitriCone-monster capillair:

 • Is die bestand tegen trillingen voor de beste analytische precisie
 • Beschikt die over een gelijkmatige interne diameter en een monsterkanaal dat bestand is tegen verstoppingen
 • Laat die consistente Nebulizer-tot-Nebulizer prestaties zie door de hoogste dimensionale toleranties

De SeaSpray Direct Connection (DC) vernevelaar is het nieuwste ontwerp. Het heeft een UniFit sample connector die gemakkelijk over de sample arm glijdt en een argon connector die geconfigureerd is om direct op uw ICP aan te sluiten. De voordelen van de SeaSpray DC Nebulizer zijn:

 • Inerte metaalvrije argon connector
 • Instrument-specifieke Direct Connect flexibele argon lijn
 • Betrouwbare ratelbevestiging die zorgt voor een lekvrije gasaansluiting

DC-versies van de SeaSpray, MicroMist, Conikal, Slurry, DuraMist, OpalMist en VeeSpray Nebulizers zijn beschikbaar voor de meest voorkomende modellen van ICP-OES en ICP-MS.