Organoleptische analyse

Consumenten zijn zeer kritisch als het gaat om de smaak, geur en de visuele aspecten van voedingsmiddelen, maar ook bijvoorbeeld medicijnen. Producenten en toeleveranciers binnen de voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsindustrie, cosmetica-industrie en farmacie spelen hier zo goed mogelijk op in door te streven om hun producten zo dicht mogelijk met de smaakvoorkeuren van de consument af te stemmen.

Zij werken hiervoor met smaakpanels als sensorische analyse die steekproefsgewijs producten testen op reuk, smaak en visuele aantrekkelijkheid.

Er zijn echter beperkingen aan panelonderzoeken:

 • voor een representatieve steekproef zijn honderden proefpersonen nodig
 • een mens kan een beperkte hoeveelheid testen; na verloop van tijd ontstaat ruis in de data, zelfs bij sensorisch getrainde personen
 • het is niet mogelijk om data van onderzoeken in de loop van de tijd met elkaar te vergelijken

Verbetert de betrouwbaarheid van de sensorische beoordeling:

 • meting van menselijke perceptie met instrument;
 • algemene analyse zoals met menselijke zintuigen;
 • combinatie van aroma, smaak en visuele data;
 • data opslag en herleidbaarheid.

Resultaten zijn eenvoudig te begrijpen:

 • geavanceerde dataverwerking tools
 • kwantitatieve en kwalitatieve data

Sensorische eigenschappen van uw producten eenvoudig te optimaliseren

 • grotere analyse kracht
 • verwerking van groot aantal analyses per dag

Verkrijg voordeel ten opzichte van uw concurrenten

 • meer kennis over de producten van uw concurrenten (benchmarking, reverse-engineering)

Neem sneller beslissingen aan de productielijn

 • snelle levering van resultaten
 • onderlinge samenhang tussen sensorische percepties (geur, smaak en aanblik)
 • data van alle metingen te mappen in één grafiek
 • combinatie van geur, smaak en visuele analyse

Elektronische neus, tong en oog

Sensorische instrumenten in de vorm van de E-neus, E-tong en E-oog van Alpha MOS zijn in staat om op basis van verschillende analysetechnieken onderscheid in geur, smaak en visuele aspecten te meten. Data van deze analyses wordt gekoppeld aan de data die voorkomt uit onderzoek van smaakpanels en geavanceerde software berekent de correlatie tussen deze data.

Voorbeelden van toepassingen:

 • Off-Flavor/ Off-Odor identificatie en kwantificering (bijvoorbeeld geur van plastic in voedingsmiddelen)
 • mogelijke interacties tussen verpakking en inhoud; migratie van vluchtige componenten van plastic
 • Kwaliteitscontrole van aroma in vergelijking met geaccepteerde standaarden
 • Controle van Flavor Dilution Reate
 • Odor Compliance van onbewerkte materialen van een nieuwe leverancier
 • Aroma Profilering voor productontwikkeling of Benchmark studies op concurrenten
 • Reverse Engineering van producten gebaseerd op de aroma
 • Product Authentication gebaseerd op analyse van geurprofielen
 • Detectie van aroma Adulteration
 • Beoordelen van efficiency maskeren van geur

Verbetert de betrouwbaarheid van de sensorische beoordeling:

 • meting van menselijke perceptie met instrument;
 • algemene analyse zoals met menselijke zintuigen;
 • combinatie van aroma, smaak en visuele data;
 • data opslag en herleidbaarheid.

Resultaten zijn eenvoudig te begrijpen:

 • geavanceerde dataverwerking tools
 • kwantitatieve en kwalitatieve data

Sensorische eigenschappen van uw producten eenvoudig te optimaliseren

 • grotere analyse kracht
 • verwerking van groot aantal analyses per dag

Verkrijg voordeel ten opzichte van uw concurrenten

 • meer kennis over de producten van uw concurrenten (benchmarking, reverse-engineering)

Neem sneller beslissingen aan de productielijn

 • snelle levering van resultaten
 • onderlinge samenhang tussen sensorische percepties (geur, smaak en aanblik)
 • data van alle metingen te mappen in één grafiek
 • combinatie van geur, smaak en visuele analyse

Contactformulier

Ik wil graag meer informatie ontvangen

2 + 5 = ?

This post is also available in: Engels