Snelle MOSH MOAH analyse in één run

CHRONECT Workstation MOSH-MOAH

Axel Semrau® heeft voor een snelle MOSH MOAH analyse in één run een oplossing ontwikkeld die is gebaseerd op een LC-GC koppeling. Hiermee worden in één run simultaan de MOSH en de MOAH geanalyseerd. Deze methode biedt een hoge monsterdoorvoersnelheid, reproduceerbare waarden en hoge gevoeligheid.

Het systeem maakt LC-GC metingen mogelijk met een reproduceerbaarheid die te vergelijken is met een normale Split-Splitless injectie in een gas-chromatograaf.

Wat is MOSH MOAH?

Minerale oliën bestaan uit verschillende koolwaterstoffen. Als deze alifatisch zijn, in de vorm van verzadigde lineaire en cyclische (niet aromatische) koolwaterstoffen met meestal 16–25 koolstofatomen, worden die aangeduid als ‘Mineral Oil Saturated Hydrocarbons’ (MOSH). Aromatische, onverzadigde koolwaterstoffen bestaan uit voornamelijk gealkyleerde polycyclische verbindingen (gewoonlijk met 1-4 aromatische ringen) en worden aangeduid als ‘Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons’ (MOAH).

De gevoeligheid maakt de detectie mogelijk van 0.6 mg/kg MOSH; de lineariteit bestrijkt de gehele MOSH concentratiereeks zoals die in voeding gevonden is.

Meest opvallend aan het systeem is dat het uitgerust is met twee FID’s die de MOSH’s en MOAH’s parallel aan elkaar meten in een enkele run. Dit verdubbelt de monster doorvoersnelheid en halveert het verbruik aan Solvent.

De LC-GC oplossingen van Axel Semrau® worden in het applicatielaboratorium geassembleerd, getest en gebruiksklaar gemaakt.

Mineral Oil drops, homepageAchtergrond

Regelmatig worden voedingsmiddelen gevonden met ongewenste resten van minerale olie die in veel gevallen afkomstig is uit het verpakkingsmateriaal. Met name als in het verpakkingsmateriaal drukinkt gebruikt wordt die minerale oliën bevat, komt het voor dat koolwaterstoffen uit de inkt naar de voedingsmiddelen migreren.

Dit effect wordt vaker gevonden bij gerecyclede verpakkingen, maar komt ook voor bij nieuwe papiervezels. Deze migratie vindt plaats als er een rechtstreeks contact is tussen het voedingsmiddel en het verpakkingsmateriaal, zoals bij rijst.

 

Ook zijn voorbeelden bekend van minerale olie die tijdens het productieproces in het eindproduct terecht komt.

In veel gevallen is er een toename van de concentratie koolwaterstoffen en MOSH’s en MOAH’s in het bijzonder. Koolwaterstoffen die in het kooktraject tussen C16 en C25 liggen worden beschouwd als migratie-intensief. De gezondheidsproblemen die in verband staan met deze contaminatie zijn al in december 2009 door het Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, beschreven. In haar beoordeling kwam de BfR tot de conclusie dat de overdracht van minerale oliën aan voedingsmiddelen met een hoge mate van urgentie moest worden geminimaliseerd.

Chrolibri Software

Intuïtieve software die Axel Semrau specifiek heeft ontwikkeld voor de Mosh/Moah analyse. Het is een alles in één oplossing; integratie, calculatie én  rapportage.

Verder is de software geoptimaliseerd voor UCM (Unresolved Complex Mixture), ook wel Hump genoemd.

Rapporten kunnen op verschillende manieren gepresenteerd en geëxporteerd worden; direct als pdf of LIMS export

Contactformulier

  Wilt u meer weten over een oplossing of product? Vul dan het formulier hieronder in. Wij nemen op werkdagen tussen 08:30-17:00 uur binnen 1 werkdag contact met u op.
  Alvast onze hartelijke dank.

  Uw organisatie *

  Uw naam *

  E-mail adres *

  Telefoonnummer *

  Vraag *

  This post is also available in: Engels