PAK’s – Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

CHRONECT Workstation PAK

Geautomatiseerde analyse van PAK’s in levensmiddelen door middel van LC-LC-GC-MS/MS-koppeling en de imPAHct-methode.

De CHRONECT Workstation PAK en de nieuw ontwikkelde imPAHct methode (innovatieve multidimensionale PAK saneringstechnologie) van Axel Semrau® zorgen voor een hoge mate van automatisering.

Vanwege de vereiste gevoeligheid en complexe matrices is de bepaling van PAK’s een grote uitdaging voor de analyse. Als analysemethode wordt HPLC met fluorescentiedetectie of GC-MS gebruikt. De monstervoorbereiding is vaak uitgebreid en tijdrovend. Conventionele analysemethoden gebruiken HPLC met fluorescentiedetectie of GC-MS. In beide gevallen is de monstervoorbereiding vaak zeer uitgebreid en complex. Recente eisen aan laboratoria zijn onder andere een verkorting van de verwerkingstijd van de monsters (Turn-Around-Time) en een verhoging van de doorvoersnelheid van de monsters. Toch zijn verliezen binnen de analytische parameters niet gewenst, zoals gevoeligheid, precisie en nauwkeurigheid. Om die redenen zijn sterk geautomatiseerde analyseprocedures nodig.

Achtergrond van PAK’s

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) worden gevormd bij gedeeltelijke verbranding en pyrolyse. Ze komen het milieu binnen via dampen, gebonden aan stofdeeltjes of minerale olieresten. PAK’s verontreinigen levensmiddelen ofwel vanuit het milieu (bv. stofdeeltjes op breedbladige groenten) of door roosteren en roken.

Laboratoria analyseren PAK’s regelmatig. De reden hiervoor is de deels zeer hoge carcinogeniteit van de groep stoffen en hun brede verspreiding. Europese richtlijnen stellen grenswaarden vast die variëren naargelang het levensmiddel. Voor de markerstof benzo[a]pyreen ligt de waarde tussen 1-6 μg/kg, terwijl de totale grenswaarde voor de PAK4 (deze term vat benzo[a]pyreen, benzo[a]antraceen, chryseen en benzo[b]fluorantheen samen) 1-35 μg/kg bedraagt. De analyse van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) is een grote analytische uitdaging, vanwege de verscheidenheid aan voedingsmatrices en de door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geëiste detectiegrenzen.

De CHRONECT LC-GC technologie van Axel Semrau® wordt al vele jaren toegepast in de routinematige analyse van levensmiddelen. Het vormt de ideale basis voor de hier gepresenteerde oplossing. De analyse van PAK’s wordt uitgevoerd door middel van een LC-LC-GC-MS/MS systeem en met de imPAHct methode. Om PAK’s te meten, wordt een eenvoudige maar snelle extractie van het monster uitgevoerd. Het extract wordt snel handmatig behandeld en vervolgens overgebracht naar de CHRONECT Workstation PAK. Hier wordt het extract gezuiverd door een LC-scheiding in twee stappen (LC-LC Clean-Up) en vervolgens geanalyseerd via GC-MS. Eetbare oliën kunnen eenvoudig worden gemeten.

Met behulp van dit intelligente matrix management is het mogelijk om volautomatisch de PAK’s te bepalen die door EFSA worden voorgeschreven. Afhankelijk van de detector worden detectielimieten bereikt die zelfs nog een factor 100 lager zijn dan de vereiste Europese waarden voor zuigelingenvoeding. De detectiegrenzen zijn afhankelijk van de detector.

De LC-GC oplossingen van Axel Semrau® zijn vooraf geïnstalleerd en getest in hun applicatielaboratorium en worden gebruiksklaar opgeleverd. De installatie omvat een Site Acceptance Test en een briefing die de gebruiker in staat stelt om onmiddellijk aan de slag te gaan. Dit zorgt voor de snelst mogelijke start van de routinematige metingen.

Voordelen van de CHRONECT Workstation PAK en de imPAHct methode

 • LOD 1/100 van de grenswaarde voor volledige zuigelingenvoeding (bijvoorbeeld benzo[a]pyreen)
 • LOD voor alle PAK’s van de EFSA tussen 0,01 en 0,01 – 0,02 μg/kg met Bruker EVOQ GC-TQ GC-TQ
 • LOQ voor alle PAK’s van de EFSA < 0,06 μg/kg met Bruker EVOQ GC-TQ
 • herhaalbaarheid < 10 % voor de gehele methode
 • analyseduur: 45 min
 •  geen verbruiksartikelen nodig vanwege LC-LC Clean-Up
 • langere onderhoudsintervallen dankzij de Clean-Up-technologie
 • van toepassing op cosmetica en alle levensmiddelen
 • hoge monsterdoorvoer
 • hoge mate van automatisering
 • investeringsveiligheid
 • universeel toepasbaar op alle levensmiddelen
 • korte opleidingsperiode als gevolg van de voorbereide methode

Contactformulier

  Wilt u meer weten over een oplossing of product? Vul dan het formulier hieronder in. Wij nemen op werkdagen tussen 08:30-17:00 uur binnen 1 werkdag contact met u op.
  Alvast onze hartelijke dank.

  Uw organisatie *

  Uw naam *

  E-mail adres *

  Telefoonnummer *

  Vraag *

  This post is also available in: Engels