Lactose HPLC analyse

HPLC analyses van pure melkstoffen werden tot nu toe uitgevoerd met loodhoudende kolommen. Aangezien dat vanwege milieuoverwegingen niet wenselijk is, heeft Instrument Solutions in samenwerking met AppliChrom metingen uitgevoerd op  loodvrije kolommen. Deze analyses werden uitgevoerd op een HPLC van Knauer.

Hiervoor werd de volgende kolommen gebruikt:HPLC van Knauer

  1. SugarSep Na Lacto, artikelnummer SASNAL103008
  2. SugarSep Ca I, artikelnummer SASCAI103008

Beide kolommen blijken ideaal te zijn voor de scheiding van Lactose, Glucose en Galactose in een matrix van melkproducten (zowel ‘gewone’ melk als lactose vrije melk).

De chromatogram van de scheiding vindt u hieronder:

1
2
chromatogram van HPLC scheiding lactose vrije melk versus 'normale' melk met behulp van 2 verschillende loodvrije kolommen.
1

SugarSep Na Lacto kolom

2

SugarSep CA I

Condities HPLC
Flow:0.6mL/min
Oplosmiddel:H2O
Kolomtemperatuur:85°C
Afmetingen:300mm x 8mm (deeltjesgrootte 10µm)

Ik wil meer weten over deze applicatie