Houdbaarheid vs. vervaldatum van een chemische standaard

Anorganische (sporen) element standaarden op waterbasis

In dit artikel van Inorganic Ventures informeren wij u over het belangrijke verschil tussen de definities houdbaarheid vs. vervaldatum en hoe Transpiration Control Technology (TCT) en een rol speelt bij het drastisch verlengen van de houdbaarheid en het beheersen van de vervaldatum.

De feiten

 • Houdbaarheid is niet hetzelfde als de vervaldatum
 • De vervaldatum van een standaard mag nooit langer zijn dan 1 jaar
 • De vervaldatum en de houdbaarheid van een standaard zijn twee totaal verschillende zaken

Chemische stabiliteit is slechts één van de vele factoren die een rol spelen bij het bepalen van de houdbaarheids- en vervaldatum. Dit artikel geeft u als gebruiker de beste definities voor houdbaarheid- en vervaldatum. Deze informatie zal u helpen de juiste beslissingen te nemen wanneer andere leveranciers misleidende uitlatingen doen.

Kwaliteit van anorganische (sporen)element standaarden op waterbasis is afhankelijk van:

 1. De chemische stabiliteit van de standaard
 2. Transpiratieverlies van de standaard
 3. De menselijke factor tijdens het gebruik van de standaard

Houdbaarheid

De houdbaarheidsdatum van de standaarden is afhankelijk van de punten 1 en 2 hierboven. Houdbaarheid is de hoeveelheid tijd die een goed verpakte en opgeslagen standaard stabiel blijft, binnen de gespecificeerde onzekerheid  zonder chemische of fysieke veranderingen te ondergaan, die binnen de gespecificeerde onzekerheid blijven. Een verandering die groter is dan die onzekerheid (±0,5% relatief voor onze normen) betekent dat de standaard zijn houdbaarheidsdatum heeft overschreden.

Inorganic Ventures vervaardigt uitsluitend Single element standaarden die chemisch voor onbepaalde tijd stabiel zijn. IV ’s chemici hebben al bijna 20 jaar ervaring met het controleren en testen van standaarden. Zij kunnen met stelligheid zeggen dat er in die tijd geen chemische stabiliteitsproblemen geweest zijn die niet zijn opgelost. Punt 1 hierboven is 100% uit hun productiefaciliteit geëlimineerd.

Transpiratie Controle Technologie (TCT)

Transpiratiebeheersingstechnologie verlengt de houdbaarheid van het product. Inorganic Ventures maakt gebruik van een speciaal ontworpen gealuminiseerde zak die een verhoging van de concentratie van de CRM/RM voorkomt totdat de TCT-zak wordt geopend.

Hoe het werkt

De pijler van de wetenschap is nauwkeurigheid. Daarom heeft Inorganic Ventures zich altijd ingezet voor de productie van de meest exacte Certified Reference Materials in de industrie.

Maar onze invloed…en de invloed van elke fabrikant van standaarden…eindigt kort nadat een standaard gekalibreerd en verpakt is. We verbeteren de manier waarop we onze kwaliteitsstandaarden leveren. De verzegelde TCT-zak stopt het verlies van waterdamp uit de fles wanneer het evenwicht in de zak is bereikt. Bij TCT is de vervaldatum één jaar na opening of maximaal 4 jaar in de gesealde zak.

 

Is het product veranderd?

Het product is niet veranderd, het is hetzelfde kwaliteitsproduct dat u van Inorganic Ventures gewend bent. Het is hetzelfde, maar alleen beter. TCT is een investering die zij gedaan hebben om de houdbaarheid te verlengen en u meer controle te geven zonder extra kosten. De producten en de onvoorwaardelijke garantie (100%) blijven hetzelfde.

 

Kort TCT voorbeeld:

John koopt twee flessen op 1 januari 2020. De vervaldatum die op het zakje staat, is 1 januari 2024.

Hij opent het eerste zakje voor gebruik op 10 januari 2020. Dit eerste product heeft nu een vervaldatum van 10 januari 2021.

Zodra de eerste fles op 10 januari 2021 vervalt, opent hij de tweede fles. Dit tweede product heeft nu een vervaldatum van 10 januari 2022.

Alle standaarden hebben een beperkte houdbaarheid

De beperkte houdbaarheid van een standaard wordt veroorzaakt door transpiratie (punt 2 hierboven). De gehele industrie heeft te maken met dit fenomeen.  De wetenschappers van Inorganic Ventures hebben het verlies voor transpiratie over een periode van enkele jaren bestudeerd.

Figuur 1 hieronder geeft een korte presentatie van onze expiratiegegevens.

Figuur 1 – Transpiratieverlies in de loop van de tijd:

Studies, uitgevoerd op 500 mL en 125 mL LDPE-flessen, toonden het volgende aan:

 • Gesloten maar niet getapete 500 mL flessen hebben een houdbaarheid van 4 jaar.
 • Gesloten maar ongetapete 125 mL flessen hebben een houdbaarheid van 21 maanden.
 • Transpiratieverlies treedt voornamelijk op rond de omtrek van de dop en niet door de wanden van de verpakking.
 • Er is geen verschil tussen het transpiratieverlies van water versus zoutzuur- of salpeterzuuroplossingen in water.
 • De houdbaarheid kan nauwkeurig worden voorspeld aan de hand van de verhouding tussen de omtrek van de dop en de oppervlakte van de blootgestelde oplossing net onder de luchtlaag bovenin de fles (zogenaamde ‘Headspace’).
 • Transpiratieverlies is lineair met de tijd.

Kenmerkend voor standaarden van Inorganic Ventures is dat deze een gemiddelde houdbaarheid van 2-4 jaar hebben. Sommige hebben een houdbaarheid van meer dan tien jaar.

Inorganic Ventures koopt NIST SRM’s die verpakt zijn in 60 mL HDPE-flessen. De dopomtrek/volumeverhouding voorspelt een houdbaarheid van maximaal een jaar. NIST heeft dit feit versterkt door te stellen: “De limiet van de validatieperiode is te wijten aan de transpiratie van de oplossing… Een houdbaarheid van één jaar kan alleen maar gerechtvaardigd zijn.”

Vervaldatum

De vervaldatum van een standaard is afhankelijk van de punten 1, 2 en 3 hierboven. Inorganic Ventures heeft punt 1 geëlimineerd en punt 2 sterk gereduceerd. Hierdoor blijft de menselijke factor (punt 3) over. Helaas is dit het enige element dat eenvoudigweg niet beheerst kan worden.

Vervaldata mogen nooit langer dan een jaar duren

De vervaldatum van een standaard is gedefinieerd als de hoeveelheid tijd die deze na opening in gebruik moet blijven. Uiteindelijk zal een menselijke fout een standaard verontreinigen en/of sterk devalueren. De meeste federale en staatsregulerende instanties bevelen vervaldata aan die niet langer zijn dan één (1) jaar. Strengere instanties vereisen vervaldata van de helft van die tijd.

Wanneer je een standaard langer dan een jaar gebruikt, ben je aan het gokken dat absoluut niets de chemische componenten per ongeluk heeft aangetast.

Waarom is de menselijke factor zo ‘gevaarlijk’?

Als een fles eenmaal is geopend, kan de menselijke factor het volgende veroorzaken:

 • Vervuiling van standaarden door pipetpunten, volumetrisch glaswerk en/of verwisselde doppen van flessen
 • Losjes geschroefde doppen die ervoor zorgt dat de Headspace verdampt
 • Verontreiniging van de inhoud door stof en/of dampen.
 • Oplossing die terug wordt gegoten in de verkeerde fles
 • Vervuiling door de “verkeerde” verpakking.
 • Oplossing die per ongeluk wordt gemorst.

Vergissen is menselijk. Het is niet opzettelijk, maar de wet van de gemiddelden suggereert dat als er iets mis kan gaan, dat uiteindelijk wel het geval zal zijn.

Misleiding 

Een fabrikant publiceerde een advertentie die een nauwkeurigheids- en stabiliteitsgarantie van achttien (18) maanden gaf voor hun standaarden. Verwijst dit bedrijf naar de vervaldatum of de houdbaarheidstermijn? Als de houdbaarheidsdatum, is het mogelijk, zij het misleidend. Hun product kan nauwkeurig en stabiel blijven terwijl ze achttien maanden op een schap zitten. Vanwege de “menselijke factor” kan er echter een fout optreden nadat het product hun bedrijf heeft verlaten. Het garanderen van een vervaldatum van achttien maanden kan de reputatie van uw laboratorium schaden.

Een andere fabrikant heeft de ongrijpbare term “18 Month Stability Dating” gebruikt. Wat is stabiliteitsdatering? Hebben ze het over houdbaarheidsdatum of houdbaarheid? Deze kwesties moeten duidelijk worden gemaakt, zodat gebruikers niet de betekenis achter elke claim hoeven te ontcijferen.

Bron:  https://www.inorganicventures.com/guides-and-papers/shelf-life-vs.-expiration-date-of-a-chemical-standard

Contactformulier

  Wilt u meer weten over een oplossing of product? Vul dan het formulier hieronder in. Wij nemen op werkdagen tussen 08:30-17:00 uur binnen 1 werkdag contact met u op.
  Alvast onze hartelijke dank.

  Uw organisatie *

  Uw naam *

  E-mail adres *

  Telefoonnummer *

  Vraag *