Berichten

Snelle analyse van minerale oliën in voeding

“De analyse van schadelijke componenten in voedingsmiddelen, zoals overblijfselen van minerale oliën, zijn een hot item. Er is namelijk gebleken dat er stoffen uit verpakkingen, bijvoorbeeld van de drukinkt op karton, in ons voedsel terecht kunnen komen. De groep stoffen die MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) heet wordt ervan verdacht schadelijk te zijn.  Voor de groep die MOAH heet (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) is dat al bewezen. Een goede analyse van de MOSH en MOAH fractie is daarom belangrijk. Daarvoor heeft Axel Semrau, partner van Instrument Solutions, een specifieke methode ontwikkeld gebaseerd op een koppeling van LC en GC.

Het PAL injectiesysteem is niet alleen een automatische injector, maar is de schaker tussen LC en GC en kan verder ook automatische monstervoorbewerkingen uitvoeren. Voor de MOAH fractie is dat bijvoorbeeld een epoxidatie-stap. Hiermee worden natuurlijke lakenen uit het monster gehaald die anders in de MOAH fractie zouden komen. Daarna wordt met behulp van de LC de MOAH en de MOAH fractie gescheiden van de matrix. Deze fracties worden tegelijkertijd op twee GC-kolommen geschieden en gedetecteerd middels FID. Deze simultane analyse geeft natuurlijk een aanzienlijke tijdwinst.

Een essentieel onderdeel van dit systeem is de Chronect box, een computerinterface met speciaal ontwikkelde software die de communicatie tussen alle losse componenten verzorgt. In deze box zit een groot deel van de kennis en expertise van de ontwikkelaars verwerkt. Ook de GC-kolom is speciaal ontwikkeld, zodat grote volumes kunnen worden geïnjecteerd, maar zonder de nadelen daarvan. Detecie van 0,6 mg/kg MOSH en 0,15 mg/kg MOAH is mogelijk met een lineariteit die de hele concentratiereeks bestrijkt die in voeding gevonden is.”

Jan Volkers, Product Specialist Chromatography Solutions, Instrument Solutions

Bron: HPLC-MS [UPDATE], Archer Media mei 2017, bijlage bij C2W 8, 2017

Snelle MOSH MOAH analyse

Mineral Oil drops

Onze Duitse partner Axel Semrau®¹ heeft voor een snelle MOSH MOAH analyse een oplossing ontwikkeld die is gebaseerd op een LC-GC koppeling. Hiermee worden in één run simultaan de MOSH en de MOAH geanalyseerd. Deze methode biedt een hoge monster doorvoersnelheid, reproduceerbare waarden en hoge gevoeligheid.

Via Instrument Solutions is deze oplossing nu ook in de Benelux verkrijgbaar.

Wat is MOSH MOAH?

Regelmatig worden voedingsmiddelen gevonden met ongewenste resten van minerale olie die in veel gevallen afkomstig zijn uit verpakkingsmateriaal. Met name als hierin drukinkt gebruikt wordt die minerale oliën bevat, komt het voor dat koolwaterstoffen uit de inkt naar het voedingsmiddel migreert. Dit effect wordt vaker gevonden bij gerecyclede verpakkingen, maar komt ook voor bij nieuwe papiervezels. Deze migratie vindt plaats als er een rechtstreeks contact is tussen het voedingsmiddel en het verpakkingsmateriaal, zoals bij rijst.

In veel gevallen is er een toename van de concentratie koolwaterstoffen en MOSH’s (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) en MOAH’s (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) in het bijzonder. De gezondheidsproblemen die in verband staan met deze contaminatie zijn al in december 2009 door het Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, beschreven. In haar beoordeling kwam de BfR tot de conclusie dat de overdracht van minerale oliën aan voedingsmiddelen met een hoge mate van urgentie moest worden geminimaliseerd.

¹Lees bericht over samenwerking met Axel Semrau.