Nieuwe module Chronect Workstation Mosh-Moah – AlOx Clean-Up

Geautomatiseerde verwijdering van natuurlijke alkanen

Schematische weergave AlOx Trap in Mosh-Moah analyse

Levensmiddelen bevatten natuurlijke alkanen die, indien ze niet worden herkend, worden opgenomen in de bepaling van MOSH. Axel Semrau heeft hiervoor een geautomatiseerde oplossing ontwikkeld die als een extra module in het Chronect Workstation Mosh-Moah kan worden geïntegreerd.

De opschoning wordt gedaan met een extra zuiveringskolom die aluminiumoxidekolom bevat en natuurlijke koolwaterstoffen verwijdert. Deze oplossing vereist een extra Valve en HPLC-pomp voor de Mosh-Moah. De opschoning kan gecombineerd worden met de automatische epoxidatiestap. Deze stap voorkomt dat natuurlijke olefinen in de MOAH-fractie terechtkomen.

 

Analyse van zonnebloemolie; weergave pieken voor en na purificatie met aluminiumoxide

 

 

This post is also available in: Engels