Nieuw – HydraMist Spray Chamber

Verbeter meetgevoeligheid van elementen zoals Sb, Se, Tl en Hg met factor 10

De HydraMist van Glass Expansion is een gevoelige, eenvoudig te gebruiken verstuifkamer voor de ICP die gelijktijdige werking van zowel conventionele pneumatische verneveling als koude-damp/hydride vorming toelaat. Koude-damp vorming kan de gevoeligheid van ICP voor koude-damp vormende elementen zoals, Sb, Se, Tl en Hg meer dan vertienvoudigen. Het vormen van vluchtige verbindingen met deze elementen resulteert in een verhoogde analytische belasting van het analytische plasma met lagere detectielimieten tot gevolg.

Koude-damp vorming kan de gevoeligheid van ICP voor koude-damp vormende elementen zoals, Sb, Se, Tl en Hg vertienvoudigen.

 

Ontwerp

Het ontwerp van de HydraMist Spray Chamber is gebaseerd op de cyclonische verstuifkamer van Glass Expansion, die een uitstekende gevoeligheid en korte-termijn analytische precisie biedt met een snelle uitspoeling. De HydraMist verstuifkamer is voorzien van een secundaire inlaatpoort die het aerosolvormige monster en het vloeibare reductiemiddel in de spuitkamer mengt voor een snelle omzetting van de As, Sb, Se, Tl en Hg-analyses in vluchtige hydridesoorten. Het unieke afvoerontwerp zorgt voor een snelle, volledige verwijdering van afval uit de sproeikamer, waardoor er geen overtollige waterstofophoping meer is die de terugvloeiing van het monster veroorzaakt en de analytische precisie vermindert.

 

Eigenschappen van de HydraMist verstuifkamer:

  • Dezelfde uitstekende analytische precisie en wassing op korte termijn als andere cyclonische sproeikamers met glasuitbreiding
  • Snelle en volledige dampvorming van vluchtige As, Se, Sb, Tl en Hg soorten voor de beste detectiegrenzen in de hydride-generatiemodus
  • Een uniek afvoerontwerp om waterstofophoping en terugvloeiing van monsters te elimineren, waardoor de precisie op korte termijn wordt aangetast
  • Economisch, vervang enkel uw huidige sproeikamer en houd uw bestaande vernevelaar enkel en houd uw bestaande vernevelaar
  • Verhoogt de productiviteit door het gelijktijdig analyseren van niet-hydridevormende elementen en koudedampelementen, waardoor wordt voorkomen dat het systeem wordt uitgeschakeld om over te schakelen tussen de hydridegenerator en conventionele pneumatische verneveling
  • Eenvoudig in te stellen met een snelle omschakeling en kan in 3 verschillende modi worden bediend

De eenvoudige modus voorziet (figuur 1.) in een gelijktijdige hydride- en pneumatische vernevelingsmodus met 5-voudige verbetering van de detectielimieten van de hydridevormende elementen, met behoud van de analytische prestaties voor niet-hydride-elementen. Met de toevoeging van een extra monsterinput en T-stuk (figuur 2.) biedt de HyrdraMist een gevoelige, gelijktijdige koude-damp en pneumatische vernevelingsmodus met meer dan 10-voudige verbeteringen in de detectielimieten voor de koude-dampelementen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van de niet-hydridevormende elementen. Tot slot kan het gebruikt worden als een conventionele cyclonische spuitkamer met pneumatische verneveling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil meer weten over de HydroMist

 

 

This post is also available in: Engels