Berichten

Freezer Mill ideaal voor gewijzigde RoHS-voorschriften

De RoHS-richtlijn is een EU-richtlijn voor het beperken van gevaarlijke stoffen in elektronische producten. RoHS is eenafkorting van het Engelse Restriction of Hazardous Substances. Tot voor kort stonden er in deze richtlijn 6 zware metalen vermeld die beperkt in producten verwerkt mochten worden door producenten van deze apparaten. Aan deze zware metalen zijn nu voor de RoHS3 versie, 4 ftalaten toegevoegd.

Al jaren verwerkt de Freezer/Mill van fabrikant SPEX SamplePrep elektronische & elektrische componenten (voor zware metalen) en plastic kinderspeelgoed & verzorgingsproducten (voor ftalaten) tot een homogeen fijn poeder. Dit fijne poeder zorgt voor een efficiënte extractie van residuen op laag niveau en is dus een ideaal toestel om monsters voor te bereiden voor verdere downstream analyse. De Freezer/Mill speelt dus een belangrijke rol bij het aantonen of de losse componenten en eindproduct conform de RoHS voorschriften worden geproduceerd.

De RoHS van de EU specificeert maximale niveaus voor de volgende 10 beperkte stoffen:
– Cadmium (Cd): < 100 ppm
– Lood (Pb): < 1000 ppm
– Kwik (Hg): < 1000 ppm
– Zeswaardig chroom: (Cr VI) < 1000 ppm
– Polybroombifenylen (PBB): < 1000 ppm
– Polybroomdifenylethers (PBDE): < 1000 ppm
– Bis(2-Ethylhexyl) ftalaat (DEHP): < 1000 ppm
– Benzylbutylftalaat (BBP): < 1000 ppm
– Dibutylftalaat (DBP): < 1000 ppm
– Diisobutylftalaat (DIBP): < 1000 ppm

De eerste zes waren al van toepassing op de oorspronkelijke RoHS, terwijl de laatste vier werden toegevoegd onder RoHS 3, die op 22 juli 2019 in werking is getreden.

Om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen, zullen bedrijven en lokale overheden producten moeten testen om de naleving ervan te garanderen.

Waste from Electrical and Electronic Equipment
Gerelateerd aan RoHS is de WEEE, wat staat voor Waste from Electrical and Electronic Equipment. De AEEA-richtlijn 2002/96/EG schrijft de verwerking, terugwinning en recycling van elektrische en elektronische apparatuur voor (90% komt op stortplaatsen terecht). Alle elektronische producten op de EU-markten moeten voldoen aan de WEEE-norm en voorzien zijn van de “Wheelie Bin”-sticker.

Werking Freezer/Mill:
Het monster wordt in een speciale volledig afsluitbare Grinding Vial gebracht en ondergedompeld in vloeibare stikstof en bereikt op die manier cryogene temperaturen. Het monster wordt vervolgens verpulverd door een impacter (roestvrij stalen staafje) dat magnetisch heen en weer wordt geslagen tegen twee stilstaande eindpluggen van de vial door middel van inductie. Omdat de vial gedurende de gehele maalcyclus is ondergedompeld in vloeibare stikstof en een strakke afgedicht is, houdt die gevaarlijke en vluchtige stoffen en ontstaat er geen kruiscontaminatie van andere monsters.

Voor analyse van de elementen zijn er speciale chroomvrije vial sets beschikbaar. (Uiteraard is hierin ook geen Hg, Cd, of Pb aanwezig)

Freezer/Mill® exclusief bij Instrument Solutions

De Freezer/Mill® van SPEX SamplePrep is sinds kort exclusief voor Nederland bij Instrument Solutions te verkrijgen.

Heeft u monsters die te taai of te hard zijn om onder normale omstandigheden te vermalen of heeft u monsters waarvan de samenstelling of structuur verandert door de warmte die ontstaat door conventioneel vermalen? De Freezer/Mill is mogelijk de oplossing voor u.

De Freezer/Mill maakt het monster eerst zeer koud met behulp van vloeibare stikstof en verpulvert het vervolgens door de slagkracht van een magnetisch staafje dat snel heen-en-weer beweegt.

SPEX Freezer Mill 6775

De vial waarin het monster zit is gedurende de gehele maalcyclus  ondergedompeld in vloeibare stikstof en bereikt op die manier cryogene temperaturen. Belangrijke eigenschappen van het monster blijven behouden.

Geschikte monstertypen zijn o.a.: dierlijk weefsel, plantaardig weefsel, polymeren, gist,  geneesmiddelen, elektronische componenten, textiel,  haar,  tanden en botten.

Because breaking up is hard to do…

Meer informatie?

De Freezer Mill is te zien geweest in een aflevering van CSI Miami en ook in een aflevering van Shark Week op Discovery Channel: