Chloride analyse

Sherwood model 926 chloride analyserHet voornaamste probleem met de klassieke methode is dat het zilvernitraatreagens tijdens de opslag door een fotometrische reactie kon veranderen en dat het eindpunt van de titratie visueel zwak is.  De methode die in de Sherwood Chloride Analyser, model 926, is toegepast is gebaseerd op een absolute coulometrische titatie. De zilverionen van het reagens worden op het moment van de analyse precies en kwantitatief door een constante stroom tussen de donorelektroden opgewekt. Het omslagpunt wordt gedetecteerd  Het omslagpunt wordt gedetecteerd door meetelektroden die de verandering in conductiviteit meten wanneer zilverionen in overmaat in de oplossing aanwezig zijn.

Applicaties:
Voedingsmiddelen- en zuivelindustrie
De meting van de zoutconcentratie (natriumchloride) in deze industrie is gemeengoed. Het vermogen om de zoutconcentratie direct weer te geven maakt dat dit instrument wereldwijd geliefd is bij laboranten.

Industriële processen
Zout zorgt voor ernstige verontreiniging in industriële processen. De gevoeligheid van de coulometrische methode maakt het mogelijk om in het ppm-bereik te meten van ketelvoedingswater, polymeer wassing, boorgat slurries, alsook bodemanalyse et cetera. De 926 heeft voor vele studies over ontzilting en kwaliteitscontrole in het algemeen bewezen een omarmde methode te zijn.

Klinisch
Voor het monitoren van de elektrolytbalans van patiënten speelt de meting van het chloride ion een essentiële rol. In combinatie met natrium en kalium speelt dit ion een belangrijke rol bij het in stand houden van de balans tussen cellen, plasma en interstitiële vloeistof. Model 926s wordt ook veel gebruikt bij de diagnose van Cystic Fibrosis. Model 926s meet monsters met een volume van 20µL.

 

 

This post is also available in: Engels