SZ-100 Nano Partica Analyser

horiba_scientific

De SZ100 serie Nano Partica Analysers van Horiba Scientific is een flexibele analytische tool voor het karakteriseren van de fysische eigenschappen van nanodeeltjes. Afhankelijk van de configuratie en applicatie kan het systeem ingezet worden als deeltjesgrootte analyser, maar ook als zetapotentiaal, moleculair gewicht (MV) en Second Virial coëfficiënt (A2) analyser.

Typische toepassingen zijn: nanodeeltjes, colloïden, emulsies en submicron suspensies.

Deeltjesgrootte analyse

Voor de deeltjesgrootteanalyse wordt gebruik gemaakt van de Dynamic Light Scattering (DLS) techniek. Afhankelijk van de fysische eigenschappen van het monster ligt het bereik tussen de 0.3nm en 8µm. De ondergrens wordt beïnvloed door: de concentratie, hoe sterk het monster licht verstrooit en de aanwezigheid van grote, ongewenste deeltjes. De bovengrens wordt beïnvloed door de dichtheid van het monster, aangezien de Dynamic Light Scattering wordt gevormd uit de Brownse Movement en niet door bezinking door de zwaartekracht.

Zetapotentiaal

De lading op het oppervlak van de deeltjes wordt gekarakteriseerd door de SZ-100 door het meten van de zetapotentiaal van een suspensie. Het monster wordt geïnjecteerd in een disposable cuvet en aan de hand van de gemeten elektroforetische mobiliteit van de deeltjes wordt de zetapotentiaal berekend. De zetapotentiaal van het monster wordt meestal gebruikt als een indicator voor de dispersiestabiliteit. Een hoge waarde van de zetapotentiaal geeft aan dat het monster elektrostatisch gestabiliseerd blijft. De zetapotentiaal wordt vaak gemeten als functie van de pH of andere chemische verandering om formuleerders te helpen om nieuwe producten te creëren met een lange houdbaarheid.

Omgekeerd worden condities geïdentificeerd waarbij de zetapotentiaal nul is. Het monster is dan op het iso-elektrische punt. Dit is de ideale conditie om te flocculeren en deeltjes te scheiden.

Second Virial Coëfficiënt

Hetzelfde instrument kan ook worden gebruikt om het moleculaire gewicht en de Second Virial coëfficiënt van eiwitten, polymeren en andere moleculen te bepalen. De gebruiker bereidt verschillende oplossingen met bekende concentraties en gebruikt het systeem dan in een Static Light Scattering mode om een Debye Plot te maken dat resulteert in een berekening van zowel MW als A2.

 • Deeltjesgrootte, zetapotentiaal, moleculair gewicht en Second Virial coëfficiënt allemaal in één instrument
 • Breed bereik aan deeltjesgrootten en concentraties
 • Deeltjesgrootte metingen bij zowel 90° en 173°
 • Meerdere instellingen voor het met meten van kleine deeltjes en zwakke verstrooiers
 • Cuvetten met klein volume voor zowel deeltjesgrootte en zetapotentiaal

Contactformulier

  Wilt u meer weten over een oplossing of product? Vul dan het formulier hieronder in. Wij nemen op werkdagen tussen 08:30-17:00 uur binnen 1 werkdag contact met u op.
  Alvast onze hartelijke dank.

  Uw organisatie *

  Uw naam *

  E-mail adres *

  Telefoonnummer *

  Vraag *

  This post is also available in: Engels